Diğer

Ülkemizdeki Biyologlar

Ülkemizdeki Biyologlar


Biyologluk mesleği ülkemizde toplum ve devlet nezdinde hak ettiği değer ve saygınlığı maalesef görememektedir.

Ekonomik, sosyal ve özlük hakları açısından her zaman mağdur edilmiş biyologların, bugüne kadar seslerini duyuramamış olmaları da ayrıca bir tartışma konusudur.

Ülkemizdeki biyologların bugüne kadar hep görmezden gelinmiş, kronikleşmiş ve çözüm noktasında hiçbir adım atılmamış birçok sorunları bulunmaktadır. Ancak biyologların bir nebze olsun nefes alabilmeleri, en azından geleceğe umutla bakabilmeleri için bazı iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.

Biyologluk Avrupa Birliği ülkelerinde profesyonel bir meslek olmasına rağmen hala ülkemizde meslekleşme sürecini tam olarak tamamlayamamıştır. Meslekleşme çabalarının önündeki en önemli engellerden biri biyologların örgütlenme konusunda oldukça ilgisiz olmalarıdır. Bu ilgisizliğin nedeni birden fazla mesleki derneklerin olması ve bu derneklerin yetersiz kalması olabilir. Biyologların kendilerini ifade eden bir mesleki teşkilatlanmaya ihtiyacı bulunmaktadır.

Görev, yetki ve sorumlulukları tam belli olmayan, işyerinde ara eleman gibi görülen, her türlü işe tabiri caizse sürülen, yöneticilerinden kendine ve yaptığı işe hak ettiği değer ve saygıyı göremeyen, bunlar gibi birçok olumsuz ve haksız muamelelere maruz kalmış ve bütün bunlara rağmen mesleğini onuruyla ve layıkıyla yapmanın gayreti içinde olmuş bütün biyologların temsil ettikleri bu kutsal mesleğin hak ettiği değer ve itibara kavuşmasını sağlamak hepimizin boynumuzun borcudur.

Ülkemizdeki tüm biyologlar elini taşın altına koymalıdır. Artık biyologların sesi daha gür çıkmalıdır. Biyologlar sürekli değeri bilinmeyen sessiz çoğunluk olmuşlardır. Sessiz çoğunluğun bu psikolojiden kurtularak, hak ettiği ekonomik, sosyal ve özlük hakları ve mesleğin hak ettiği itibar ve değeri teslim edilene kadar mücadele etmelidir.

Eklenme Tarihi : 11 Mart 2019

Yorum Yap